Tarieven

Voor de pianolessen in Arnhem gelden de volgende tarieven en voorwaarden:

Tarieven

Wekelijkse les van   30 minuten   € 700,- per jaar
Wekelijkse les van    45 minuten   € 1050,- per jaar
Strippenkaart van   10 lessen (à 30 minuten)   € 240,-
Strippenkaart van   10 lessen (à 45 minuten)   € 360,-

 

Een proefles is gratis.

Algemene Voorwaarden

  • Het cursusjaar loopt van september tot en met juni en bevat 38 lesweken.
  • Tussentijds instromen is altijd mogelijk. Het jaarbedrag wordt in dat geval naar rato aangepast.
  • De opzegtermijn bedraagt één maand.
  • De vakanties vallen samen met de (basis)schoolvakanties in de regio zuid.
  • In overleg is betaling van het lesgeld in termijnen mogelijk.
  • Bij ziekte of verhindering van de leerling kan de les worden ingehaald, mits dit minimaal 24 uur van tevoren wordt gemeld.
  • Bij verhindering van de docent wordt de les ingehaald of wordt het lesgeld gerestitueerd.

 

muziekhaakjes